M 33

M 33

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 598 * M33 * galaktyka spiralna w gwiazdozbiorze Trójkąta

Data : 07 - 09.09.2013 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TSAPO 65Q

Kamera : QHY 9, QHY5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : L - 5h, H alfa 100 min, 50:50:70 RGB

Obróbka : DSS , MaximDL , Photoshop CS3

Krótki opis obiektu :

Galaktyka spiralna oznaczona w katalogu Messiera jako M33 położona w gwiazdozbiorze Trójkąta jest drugą po Andromedzie najjaśniejszą galaktyką północnego nieba, zaliczana do Grupy Lokalnej Galaktyk. Odległość jaka nas dzieli to 2,9 miliona lat świetlnych. Średnica rzeczywista to 60 000 lat świetlnych. Na niebie widoczna jako obiekt 5,7 magnitudo o rozmiarach 60' x 40'.

Galaktyka Trójkąta zawiera wyjątkowo dużo obszarów H II, rozrzuconych po luźnych ramionach spiralnych wokół centrum galaktyki. Niektóre z tych obszarów osiągają tak duże rozmiary, że należą do największych znanych miejsc formowania się nowych gwiazd.