M 13

M 13 nowe

 Otwórzórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 6205 * M13 * gromada kulista w gwiazdozbiorze Herkulesa

Data : 02.04 - 18.05.2017 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : TSAPO 130

Kamera : QHY 9 , Lodestar

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 4 h 32 min Luminancja, 2 h 24 min.

Obróbka : MaximDL , Photoshop CC14

Krótki opis obiektu :

M 13 gromada kulista zwaną Wielką Gromadą Herkulesa odkryta przez Edmunda Halley’a w 1724 roku. Odległość jaka nas dzieli to ponad 25 100 lat świetlnych średnica jej to 145 lat świetlnych, jasność na niebie 5,8 magnitudo. Jest najjaśniejszą i największą gromadą na półkuli północnej. Zawiera kilkaset tyięcy gwiazd. Na niebie zajmuje obszar 20' kątowych. W jądrze znajdują się trzy ze sobą połączone pasma zwane Śmigłem.  W pobliżu gromady w kierunku północny wschód odnajdziemy galaktykę NGC 6207, w tle zauważymy również liczne galaktyki

 

 

M 13

Otwórzórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 6205 * M13 * gromada kulista w gwiazdozbiorze Herkulesa

Data : 01,02.08.2011 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Teleskop Newtona 200/1000 F5

Kamera : QHY 8L , QHY5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 3 h 30 min

Obróbka : MaximDL , Photoshop CS5