M 53 i NGC 5053

M 53 NGC 5053

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

M 53 i NGC 5053 * gromady kuliste gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki

Data : 05.05 - 11.05.2013

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TS APO 65Q

Kamera : QHY 9 , QHY 5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja :  L150, RGB 30:30:30

Obróbka :  MaximDL , Photoshop CS5

Krótki opis obiektu :

M 53 gromada kulista w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki, która została odkryta  3 lutego 1775 roku przez Johana Elerta Bodego znajduje się w odległości 58 000 lat świetlnych. Średnica gromady wynosi około 220 lat świetlnych,  jej jasność obserwowana to 7,6 magnitudo a jasność obserwowana najjaśniejszych gwiazd to 12 magnitudo. Zawiera ponad 250 000 gwiazd, z których większość to gwiazdy czerwone starsze od Słońca, trafiają się również gwiazdy błękitne które są jakby zaprzeczeniem tego jakoby wszystkie gwiazdy w M53 powstały w tym samym czasie. W gromadzie zaobserwowano również 47 gwiazd zmiennych. Jak wszystkie gromady kuliste M53 jest uboga w metale. Powyżej  znajduje się również gromada kulista NGC 5053, w tle można zaobserwować bardzo dużą liczbę galaktyk.