M 44 Praesepe

M 44 Praesepe

Otwórz zdjęcie w wiekszej rozdzielczości

NGC 2632 * M44 * Praesepe * gromada otwarta w gwiazdozbiorze Raka

Data : 01.03.2014 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : TSAPO 65 Q

Kamera : QHY 9, QHY 5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 01 h 40 min L , 20:20:20 RGB

Obróbka : DSS , MaximDL , Photoshop CS3

Krótki opis obiektu :

Gromada otwarta znajduje się w gwiazdozbiorze Raka w katalogu Messiera oznaczona jako M 44 pod inną nazwą Żłóbek, Praesepe. Składa się z 200 - 350 gwiazd, jest oddalona od Ziemi o 577 lat świetlnych. Średnica jej to ok. 16 lat świetlnych. Wiek szacuje się na ok. 730 mln lat. Zawiera co najmniej 5 czerwonych olbrzymów i kilkadziesiąt białych karłów. Zaobserwowano m.in. kilka gwiazd zmiennych typu Delta Scuti o jasności obserwowanej 7-8 magnitudo i jedną gwiazdę podwójną zaćmieniową - TX Cancri.