Kometa C/2011 L4 (PANSTARRS)

C 2011 L4 Panstarrs

Otwórz zdjęcie w wiekszej rozdzielczości

C/2011 L4 (PANSTARRS) *  Kometa

Data :  08.05. 2013 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TS APO 65Q

Kamera : QHY 9 , ASI 120 MM

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 10 x 180" Luminancja  bin 2

Obróbka :  MaximDL , Photoshop CS5

Krótki opis obiektu :

C/2011 L4 (PANSTARRS) jest kometą nieokresową. Została odkryta 6 czerwca 2011 roku za pomocą teleskopu programu Pan-STARRS, znajdującego się na Hawajach. W chwili odkrycia miała jasność +19 magnitudo. W październiku 2012 roku oszacowano średnicę komy na 120 000 km. 5 marca 2013 r. przeszła obok Ziemi w odległości 1,10 jednostki astronomicznej. Kometa porusza się po orbicie hiperbolicznej o mimośrodzie większym niż 1. Jej przybycie z obłoku Oorta prawdopodobnie trwało miliony lat. Po przejściu przez peryhelium które nastapiło 10 marca 2013 r i opuszczeniu rejonu planet Układu Słonecznego, kometa znacznie się oddali i szacuje się, że może powrócić  do Słońca za około 110 000 lat.