NGC 7635, Sh2-161, Sh2- 157

NGC 7635 Sh2 157

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 7635 * Sh2-161 * Sh2-157 mgławice w Kasjopei

Data : 26.08-03.09.2016 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refractor TSAPO 65Q 

Kamera :  QHY 9 Mono, ASI 120

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : H alfa 20 h 00 min, 6 h RGB

Obróbka :   MaximDL, Photoshop CC14

Krótki opis obiektu :

NGC 7635 mgławica emisyjna znajdująca się w konstelacji Kasjopei została odkryta 3 listopada 1787 roku przez Williama Herschela. Odległość jaka nas od niej dzieli to 11 000 lat świetlnych. Ze względu na swój kształt została nazwana Mgławicą Bańka. Mgławica ta jest wydmuchiwana przez masywną gwiazdę centralną BD+60 2522 o masie 10-20 mas Słońca. W miejscu przestrzeni, w którym znajduje się mgławica, napierają na siebie dwa ośrodki powodując burzliwe procesy. Ekspansja bąbla gazu jest powstrzymywana przez zewnętrzny obłok molekularny, który jest wzbudzany przez wysokoenergetyczne promieniowanie centralnej gwiazdy NGC 7635, będącej gwiazdą Wolfa-Rayeta. Promieniowanie to rozgrzewa gęste rejony obłoku molekularnego, przez co powoduje jego świecenie. W otoczeniu mgławicy znajdują się jeszcze takie obiekty jak poniżej na lewo gromada otwarta M 52, w rogu po lewej mgławica Sh2-161 na granicy Cefeusza i Kasjopei przy niej mgławica NGC 7538 należąca do Cefeusza w której formują się gwiazdy  300 razy większe od naszego Układu Słonecznego odległa 9100 lat świetlnych od Ziemi, następnie Sh2-158 powyżej bąbla i po prawej w rogu mgławica Sh2-157 kształtem przypominająca kałamarnicę.

 

 NGC 7635 Sh2 157 Halfa

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 7635 * Sh2-161 * Sh2-157 mgławice w Kasjopei

Data : 26.08-03.09.2016 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refractor TSAPO 65Q 

Kamera :  QHY 9 Mono, ASI 120

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : H alfa 20 h 00 min

Obróbka :   MaximDL, Photoshop CC14