NGC 6914

NGC 6914

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

NGC 6414 * mgławica refleksyjna w gwiazdozbiorze Łabędzia

Data :  05.05 - 25.05. 2014 r H alfa 26.07/27.07.2014 RGB

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TS APO 65Q

Kamera : QHY 9 , ASI 120 MM

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 8h 40 min. H alfa, RGB 60:60:70 

Obróbka :  MaximDL , Photoshop CC v14

Krótki opis obiektu :

NGC 6914 to mgławica znajdująca się w północnej części gwiazdozbioru Łabędzia w odległości 6000 lat świetlnych i rozciagająca się na 50 lat świetlnych. Jest to region formowania się nowych gwiazd posiadający dwa rodzaje mgławic. Mgławice emisyjne w kolorze różowo czerwonym  gdzie młode niebieskie gwiazdy wyrzucają duże ilości promieniowania ultrafioletowego do ich otoczenia. To promieniowanie pobudza cząstki gazowe wodoru powodując że stają się one zjonizowane i rozświetlają mgławicę. Mgławice refleksyjne koloru niebieskiego której obłoki pyłu odbijają światło pobliskich młodych gwiazd. Stąd widma wykazywane przez mgławice refleksyjne są podobne do gwiazd które je oświetlają.