IC 1396

IC 1396 

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

IC 1396 * gromada otwarta i mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza

Data : 26.07 - 29.07. 2013 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TS APO 65Q

Kamera : QHY 9 , QHY 5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 7h 20 min. H alfa 50:50:50 RGB

Obróbka :  MaximDL , Photoshop CS5

Krótki opis obiektu :

IC 1396 – gromada otwarta otoczona mgławicą emisyjną znajduje się w gwiazdozbiorze Cefeusza. Została odkryta w sierpniu 1893 roku przez Edwarda Barnarda. Jest jedną z największych widocznych na niebie, jej widoczna średnica kątowa jest prawie trzy razy większa niż średnica kątowa Księżyca.   Choć posiada tak spore rozmiary jest to mgławica słabo widoczna. W mgławicy tej świecący kosmiczny gaz miesza się z ciemnymi chmurami pyłowymi. Na krawędzi IC 1396 znajduje się nadolbrzym Gwiazda Granat, a mgławica należąca do kompleksu otacza znajdującą się blisko centrum gwiazdę wielokrotną Struve 2816. Wewnątrz niej możemy znaleźć charakterystyczną ciemną mgławicę zwaną Trąbą Słonia. W obszarze gromady  odległym od Ziemi o 3000 lat świetlnych, formują się gwiazdy. Sama mgławica rozciąga się na setki lat świetlnych.

 

IC 1396 halfa  

Otwórz zdjęcie w większej rozdzielczości

IC 1396 * gromada otwarta i mgławica emisyjna w gwiazdozbiorze Cefeusza

Data : 26.07 - 29.07. 2013 r.

Miejsce : Nehrybka

Instrument : Refraktor TS APO 65Q

Kamera : QHY 9 , QHY 5

Montaż : EQ 6 PRO

Ekspozycja : 7h 20 min. H alfa

Obróbka :  MaximDL , Photoshop CS5